Każdego roku w Iławie uczniom szkół podstawowych i absolwentom przyznawane są stypendia burmistrza i Rady Miejskiej. Takie wyróżnienia to nie tylko materialna nagroda za szczególne osiągnięcia w to także udział we wspaniałej gali z udziałem dumnych nauczyli i jeszcze bardziej dumnych rodziców.

Stypendia Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie są indywidualnym wyróżnieniem przyznawanym uczniom i absolwentom, którzy mogą poszczycić się wysoki osiągnięciami i przyznawane są czterech kategoriach:

  1. za dobre wyniki w nauce, tu mowa przede wszystkim o laureatach i finalistach olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblach: wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  2. za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, w tym wypadku wymagana jest średnia ocen 4,2 oraz wysokie osiągnięcia w sporcie na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim;
  3.  za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne, tu również wymagana jest minimalna średnia ocen 4,2 a ponadto wybitne osiągnięcia w konkursach, festiwalach, przeglądach , wystawach o charakterze artystycznym;
  4. stypendia specjalne, ten rodzaj wyróżnienia może otrzymać uczeń objęty kształceniem specjalnym, wykazujący udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu lub artystyczne.

Stypendia Burmistrza Miasta Iławy przyznawane są w formie pieniężnej, a jego wysokość nie może przekroczyć 1200 zł w zależności od środków zaplanowanych w budżecie. W tym roku podczas uroczystej Gali w kinoteatrze wręczono na stypendia (w formie bonów) 37 uczniom na łączna kwotę 37 tysięcy złotych. Wśród składających gratulacje znaleźli się: Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski, Zastępca Burmistrza Miasta Iławy Dorota Kamińska, Przewodniczący Rady Miasta Iławy Michał Młotek oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Aneta Rychlik. Rodzice wyróżnionych dzieci otrzymali listy gratulacyjne oraz okolicznościowe albumy z dedykacją,  upamiętniające 715-lecie Iławy. 

I. Uczniowie nagrodzeni stypendium za osiągnięcia w nauce
1. Natalia Brzozowska
2. Julia Chrobak
3. Julia Gnaczyńska
4. Anna Góralska
5. Bartosz Jarnicki
6. Zofia Kołecka
7. Zofia Kwietko – Bębnowska
8. Kornelia Lembowicz
9. Jakub Lipczyński
10. Alicja Markowska
11. Natalia Myślińska
12. Patryk Szczecina
13. Nadia Świątkowska
14. Mateusz Wdowiak
15. Oliwia Wołowiec

I. Uczniowie nagrodzeni stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
1. Michał Bakirzyński
2.Adam Cieszewski
3. Maciej Korpalski
4. Mikołaj Kościelski
5. Mateusz Lewkiewicz
6. Wiktor Raczkowski
7. Bogumiła Ryś
8. Alicja Świdzińska
9. Jakub Ohakam
10. Filip Trzebiatowski
11. Mikołaj Włodarczyk
12. Adam Zaborowski
13. Bartosz Zalewski
14. Jakub Zalewski
15. Jan Zieliński

I. Uczniowie nagrodzeni stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne
1. Joachim Pokorski
2. Błażej Szulowski
3. Agata Wrzosek

I. Uczniowie nagrodzeni stypendium specjalnym
1. Antoni Długosz
2. Przemysław Bojarowski
3. Patrycja Kruszczyńska
4. Igor Święcki

źródło: http://www.ilawa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here