Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy  od wtorku,  3 listopada br. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu ratusza i obsługi interesantów w związku z trwającą pandemią  COVID-19.

Dla      zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, profilaktycznie wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności w Urzędzie Miasta Iławy. Oto najważniejsze zmiany:

·       Rekomenduje się załatwianie wszelkich spraw urzędowych drogą elektroniczną

·       Interesanci przyjmowani będą w godz. 11:00- 15:00 (Urząd Stanu Cywilnego w godz. 8:00- 14:00) po wcześniejszym umówieniu

·       Dla interesantów umówionych telefonicznie urząd podzielony będzie na dwie strefy:

Strefa otwarta dla interesantów:

– Kancelaria,

– Dowody osobiste,

– Ewidencja ludności,

– Ewidencja działalności gospodarczej.

Strefa z ograniczeniami w obsłudze interesantów: pracownicy merytoryczni będą wzywani do Kancelarii po umówionego wcześniej interesanta. Pracownik merytoryczny zobowiązany jest do obsługi interesanta na swoim stanowisku pracy lub w holu na parterze.

  • Kasa Urzędu Miasta Iławy jest otwarta w godzinach 11:00- 15:00. Aby zachować bezpieczne odległości pomiędzy interesantami stojącymi w kolejce do Kasy Urzędu Miasta, będą wpuszczane max. 3 os. jednocześnie. Nadal zaleca się dokonywanie płatności przelewem na rachunek bankowy Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838.
  • bezpośrednie spotkania z Burmistrzem zostają ograniczone, osoby umówione będą informowane  telefonicznie.

Zasady dla interesantów:

  1. Obowiązkowy jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym oraz  dezynfekcja rąk. (W przypadku temperatury powyżej 38oC osoba nie będzie wpuszczona do budynku).
  2. Zasłanianie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy
  3. Spotkania umówione interesantów z pracownikami urzędu będą rejestrowane, wpisywane będą dane osoby wchodzącej do urzędu (imię, nazwisko, adres)

Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Urzędu Miasta Iławy znajdują się na stronie internetowej www.bip.ilawa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here