Finał piątej edycji konkursu Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoń 2020” w tym roku odbył się w skromniejszej formie. Tym razem nie w świetle reflektorów iławskiego kina i licznie zgromadzonej publiczności, podczas uroczystej gali, ale w kameralnym gronie na sali sesyjnej miejskiego ratusza. Burmistrz Dawid Kopaczewski wraz z zastępcą Dorotą Kamińską oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Moniką Kastrau-Kowalską wręczyli dziś laureatom konkursu Bratnia Dłoń  Złotą Statuetkę, dwie Nagrody Burmistrza Miasta Iławy oraz wyróżnienia tym, którzy na co dzień pomagają osobom z niepełnosprawnościami.

Złota Statuetka za całokształt pracy na rzecz osób z niepełnoprawnościami została przyznana pani Mirosławie Lewandowskiej, która jako pielęgniarka, a później nauczyciel zawodu w Medycznym Studiu Zawodowym, przez wiele lat (1980-2001) z oddaniem niosła profesjonalną pomoc osobom chorym oraz kształciła kadry do pracy w tym wyjątkowym zawodzie. Kolejne 19 lat swojej aktywności związała z PSONI Koło w Iławie. We wrześniu 2001 r. rozpoczęła pracę na stanowisku instruktora terapii w iławskim Warsztacie Terapii Zajęciowej. W tym samym roku przystąpiła do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu, a w latach 2008-2019 r. pełniła społecznie funkcję członka, a następnie sekretarza Zarządu Koła. Jako pracownik WTZ oraz członek Stowarzyszenia inicjowała lub wspierała liczne działania, których celem było podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, dążenie do ich równoprawnego miejsca w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach. Otwarta, życzliwa, nastawiona na szeroko rozumianą współpracę i zaangażowana postawa Pani Mirosławy przyczyniła się do rozwoju usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w naszym w mieście. Niejednokrotnie poświęcała swój czas wolny na pomoc w organizacji różnych imprez, wycieczek i innych przedsięwzięć dla osób z niepełnosprawnościami lub bezpośrednio udzielała im wsparcia podczas tych aktywności. Z uwagą i troską wsłuchiwała się w potrzeby osób, którymi się zajmowała, starając się być jak najbardziej pomocną na drodze ich rozwoju lub w innych, trudnych sytuacjach życiowych. W 2020 r. przeszła na zasłużoną emeryturę, jednak nie zakończyła działalności społecznej w Stowarzyszeniu i nadal angażuje się w pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wrażliwość, empatia i opiekuńczość cechujące Panią Mirosławę, przejawiają się także w działaniach, które bezinteresownie podejmuje na rzecz innych osób poza PSONI, tj. znajomych, sąsiadów i innych (chorych, niepełnosprawnych) osób potrzebujących jakiegoś wsparcia w kwestiach związanych ze zdrowiem (wsparcie medyczne ciężko chorych) lub załatwianiem codziennych spraw życiowych (pomaga w zakupach, przygotowaniu posiłku, prowadzeniu gospodarstwa domowego). 

Nagroda Burmistrza ,,Bratnia Dłoń” za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyznana została pracownikom socjalnym Działu Pomocy Społecznej MOPS Iława oraz Witoldowi Orzechowskiemu.

  • Pracownice Socjalne Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie w składzie:  Agnieszka Łapińska, Aneta Nica, Jolanta Jędrzejewska, Janina Szylakowska, Barbara Pawłowska,
    Magdalena Czarnogórska, Izabela Lewandowska, Jolanta Wicik, Dorota Zalewska, Elżbieta Kaczmarska, Lucyna Nastaj, Jadwiga Kwiatek, Honorata Schramke, Magdalena Dąbrowska, Magdalena Jonkowska, Alina Kwiatkowska, Krystyna Maślana, na czele z Kierownikiem Zespołu Grażynę Kemską.
    Najważniejszym celem dla pracowników socjalnych MOPS w Iławie jest wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. Otaczając podopiecznych troską, dają im poczucie bezpieczeństwa. Pomagają w tworzeniu warunków do godnego życia oraz zaspokajają najważniejsze potrzeby społeczne. Swoją pracę wykonują sumiennie z pełnym zaangażowaniem i oddaniem. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych umożliwia im, jeszcze bardziej rzetelne wykonywanie swojej pracy. Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej pracują bezpośrednio z ludźmi wymagającymi wsparcia. Swoją wiedzą oraz troską otaczają osoby, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej lub nie radzą sobie w codziennym życiu. Jest to specyficzna grupa osób, wymagająca szczególnego zrozumienia. Mimo ciężkiej pracy oraz ważnej roli społecznej jaką pełnią, zawód ten nie jest odpowiednio doceniany. Pracownicy socjalni oprócz realizacji zadań ustawowych, realizują innowacyjne programy skierowane do osób niepełnosprawnych, starszych, rodzin z dziećmi oraz osób wymagających schronienia czy opieki. Poza tym współpracują z lokalnymi organizacjami i instytucjami przy realizacji różnego typu zadań dla osób potrzebujących. Pracownicy Socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie w okresie stanu epidemiologicznego COVID-19 wykazali się szczególnym oddaniem oraz zaangażowaniem dla osób potrzebujących. Wspierali osoby starsze, niepełnosprawne oraz przebywające na kwarantannie poprzez rozwożenie i rozdawanie paczek świątecznych, obiadów, wydawanie żywności z Banku Żywności, robienie zakupów itp. Praca na rzecz drugiego człowieka, w celu poprawy, czy zmiany jego sytuacji życiowej, to bardzo trudne zadanie i dlatego tylko profesjonalista, jakim jest pracownik socjalny, może dać drugiemu nadzieję na godne życie i pomóc dostrzec sens codziennych zmagań. Pracownicy socjalni często ryzykują swoje zdrowie, a nawet życie, żeby wspierać osoby potrzebujące pomocy, szczególnie w tak trudnym okresie, w którym się obecnie znajdujemy.
  • Pan Witold Orzechowski 
    Długoletni Członek Stowarzyszenia Diabetyków. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesem Koła w Iławie oraz Członka Zarządu Okręgowego. Jest zaangażowany jako wolontariusz w organizowanie spotkań profilaktycznych z diabetykami oraz osobami niepełnosprawnymi. Zaprasza wykładowców z różnych stron Polski, organizuje zaopatrzenie członków Stowarzyszenia i nie tylko w najnowszej generacji aparaty do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Pan Witold Orzechowski bierze udział w spotkaniach okręgowych, dbając o pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, wyszukuje osoby zagrożone cukrzyca, bądź potrzebujące pomocy od zaraz po badaniach profilaktycznych. Pan Witold jest również Członkiem Zarządu Związków Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, gdzie w ramach wolontariatu organizuje badania cukru i ciśnienia na imprezach otwartych. Jest również członkiem Zarządu Ogrodu Działkowego  „Podleśny”, gdzie użytkownikami ogrodów w większości są osoby starsze i niepełnosprawne, które zawsze mogą liczyć na jego pomoc. Pan Witold Orzechowski jest również drugą kadencję Radnym Rady Miejskiej Seniorów oraz Członkiem Zarządu Klubu Seniora w Iławie, w którym angażuję się w działalność klubu poprzez promocję zdrowego stylu życia. Współpracuje z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych i starszych w Iławie poprzez rozpropagowywanie akcji profilaktycznych i zdrowego stylu życia. 

Wyróżnienia za zaangażowanie w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyznane zostały: Pani Wiesławie Zakrzewskiej, Pani Joannie Jeziorskiej, Pani Monice Smolińskiej, Pani Jolancie Kopczyńskiej, Panu Antoniemu Kwaśniewskiemu i Panu Andrzejowi Gizzler.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Życzmy Wam, aby uśmiechy osób, którym na co dzień ofiarujecie swoje serce, były szczere i gościły jak najczęściej na ich twarzach!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here