default

Zmieniający się klimat wymusza zmianę podejścia do wielu inwestycji w mieście. Iława postawiła na wykorzystanie naturalnego środowiska przy retencji wód opadowych, a sprawne działanie urzędników doprowadziło do pozyskania dodatkowych środków. Co to konkretnie znaczy?

Zmieniający się klimat to m.in. nawalne deszcze,  które skutkują  zalewaniem ulic i koniecznością  osuszania miasta. W ramach polityki adaptacji do zmian klimatu burmistrz Iławy podjął działania, dostosowujące procesy inwestycyjne do zachodzących zmian.  -Próbując zmienić modelowe podejście do planowania i realizacji inwestycji w mieście postawiliśmy na retencję wód opadowych, przy wykorzystaniu naturalnego środowiska Iławy tj. zagłębień, zbiorników i cieków wodnych. Efektem tych działań stała się, trwająca już od ponad 2 lat, realizacja zadań Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy – mówi kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu Roman Radtke .

W 2019 roku podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu, którego wartość oszacowano na  niewiele ponad 10 mln zł, z czego udział środków UE opiewał na 6,53 mln zł i głównie tworzyły go 4 zadania inwestycyjne:

  1. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I (wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych stawu przy ul. Gdańskiej)
  2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)
  3. Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie (wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego)
  4. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie)

W roku 2020, obserwując jak mocno wzrosły ceny robót budowlanych, na etapie przygotowań do wnioskowania o środki UE, złożyliśmy wniosek o  zwiększenie dofinansowania na Projekcie. Oprócz tego staraliśmy się o włączenie do Projektu dodatkowych czterech zadań inwestycyjnych już przez nas realizowanych – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Dodatkowe zadania, które miały zostać włączone do projektu to:

  • odwodnienie ulicy Wodnej  w Iławie – zasilenie retencji naturalnej zalewiska Marzyńsko;
  •  kanalizacja deszczowa ul. Szeptyckiego w Iławie;
  •  kanalizacja deszczowa układu ulic Sosnowa, Świerkowa w Iławie;
  •  opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Iławy

– Starania o przyznanie środków zakończyły się podwójnym sukcesem! Udało się bowiem zwiększyć dofinansowanie o ponad 1,8 mln złotych i wprowadzić wymienione dodatkowe zadania, w efekcie czego Iława otrzyma jeszcze dodatkowy zastrzyk środków z budżetu europejskiego w wysokości 1,02 mln zł, co daje w sumie 2,82 mln złotych! – komentuje  burmistrz. –  Najważniejsze jest jednak to, że wprowadzenie tych nowoczesnych rozwiązań i uporządkowanie sieci terenów podziemnych ułatwi w znacznym stopniu życie mieszkańcom i jest inwestycją na długie lata. Nie byłoby tego sukcesu bez rzetelnej pracy pracowników Urzędu Miasta, którym w tym momencie dziękuję za wszelkie działania w tej sprawie – dodaje burmistrz.

 – Bardzo się cieszę, że udało się wynegocjować z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej te dodatkowe środki dla Miasta. Była to ogromna praca, gdyż cała procedura wyglądała dokładnie tak, jakbyśmy startowali w nowym konkursie, trzeba było przygotować całą dokumentacje aplikacyjną, która podlegała szerokiej ocenie ekspertów NFOŚiGW.  Mam ogromną satysfakcję z osiągniętego sukcesu. Jest to dowód na to, że warto być dociekliwym i konsekwentnym w swoich celach. Chciałabym tu także wspomnieć, że z pewnością nie udałoby się uzyskać tych dodatkowych środków bez otwartości i pracy opiekuna naszego Projektu- komentuje Agnieszka Mijas z Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu

Współfinansowanie projektu  Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy  pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Publikacja zlecona przez Urząd Miasta w Iławie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here