Coraz bliżej do opublikowania raportu o stanie gminy miejskiej Iława. Jego integralną częścią będzie podsumowanie budżetu miasta za rok 2020. Regionalna Izba obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała budżet, a jak go ocenia burmistrz Dawid Kopaczewski? Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania rozmowy. Będzie w niej również o powstającym wybiegu dla psów, harmonogramie naprawy ulic i dróg oraz połączeniu ścieżek rowerowych. Nie zabraknie również pytania o proceder wyprowadzania pieniędzy z Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Poniżej oświadczenie w tej sprawie burmistrza i prezesa ITBS Pawła Korobczyca.

Oświadczenie
Szanowni Państwo,
od początku kadencji bacznie przyglądam się pracy każdej spółki miejskiej. Każdej wyznaczam kolejne, nowe cele. W przypadku ITBS jednym z celów było poprawienie sytuacji finansowej spółki, o czym wielokrotnie rozmawiałem z nowym prezesem spółki. Duże zaległości finansowe były dla mnie niezrozumiałe, dlatego oczekiwałem od niego zmian. Prezes przyjął to wyzwanie i już dziś wiemy, że na efekty nie trzeba było długo czekać. W toku korygowania mechanizmów obowiązujących w ITBS okazało się, że dochodziło przez wiele ostatnich lat (najprawdopodobniej od ok.10 lat) do przywłaszczania przez pracownika spółki pieniędzy, które powinny trafiać do kasy miasta. Skala tego procederu nie jest jeszcze znana, ale możemy przypuszczać, że nie będzie to mała kwota. Po ujawnieniu nieprawidłowości, zebraliśmy materiał dowodowy i zawiadomiliśmy organy ścigania, które w tej sprawie podjęły odpowiednie czynności. Obecnie czekamy na wyjaśnienie sprawy. Chciałbym uspokoić mieszkańców, ta sprawa nie obciąży finansowo mieszkańców płacących czynsze. Jestem przekonany, że prokuratura szybko wyjaśni wszelkie okoliczności zdarzenia, a winni tego
poniosą konsekwencje. Wszystkie decyzje są podejmowane w konsultacji z kancelarią prawną i mają na względzie dobro spółki, mieszkańców oraz dobro prowadzonego śledztwa.
Burmistrz Iławy
Dawid Kopaczewski


Podczas procesu restrukturyzacji spółki komunalnej ITBS ZGL Sp. z o.o., ujawniono szereg nieprawidłowości w obrocie należnościami za lokale mieszkalne. Nieprawidłowości dotyczą pracy okienka kasowego, istniejącego w ITBS od początku działalności spółki. W związku z czym podjąłem decyzję o zabezpieczeniu dokumentacji finansowej i przekazaniu jej do Prokuratury. W chwili obecnej prowadzone jest wielowątkowe śledztwo. Zapewniam, że zabezpieczona dokumentacja finansowa pozwoli precyzyjnie oszacować skalę strat oraz ukarać osobę winną. Mogę obiecać, że nikt z najemców nie będzie ponosił odpowiedzialności za wieloletnie nadużycia.
Prezes ITBS
Paweł Korobczyc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here