Osoby mające zadłużenie za  wynajmowanie lokali gminnych i będące w trudnej sytuacji materialnej, mają  możliwość odpracowania długu w ramach specjalnego programu zainicjowanego przez burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego.

–  Zgłasza się do mnie wiele mieszkańców, którzy z uwagi na trudną sytuację finansową nie są w stanie spłacić powstałego zadłużenia za wynajmowane mieszkanie socjalne lub komunalne. Program oddłużeniowy to ukłon w ich stronę i możliwość zmniejszenia lub całkowitej likwidacji długu poprzez pracę.  Takie rozwiązanie, obok spłacania swoich zobowiązań, jest najuczciwsze wobec osób rzetelnie płacących swoje czynsze– komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Masz dług? Odpracuj!
Zgodnie z Zarządzeniem najemcy lokali socjalnych i komunalnych mogą skorzystać z„Programu oddłużeniowego odpracowania długu”, jeśli spełnią  trzy warunki:

1. zajmują lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego miasta;

2. posiadają zadłużenie z tytułu zajmowania lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;

3.  wystąpią do Burmistrza Miasta Iławy albo do Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. w Iławie, o zamianę długu za czynsz na świadczenia niepieniężne, czyli po prostu na swoją pracę na rzecz miasta.

Jak odpracować zadłużenie?
Zadłużenie odpracować będzie można we wszystkich jednostkach i  spółkach miejskich m.in. przy organizacji imprez w Iławskim Centrum Kultury czy Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, czy jako pomoc kuchenna w stołówce szkolnej lub przy pracach porządkowych. Wymiar i czas pracy będzie odpowiednio dostosowany do możliwości osoby korzystającej z programu. O wszystkich warunkach pracy decydować będzie Prezes Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  Stawka  godzinowa za  wykonane prace została ustalona  w wysokości 14 zł/godz. brutto.

 Do prac realizowanych w ramach niniejszego programu zaliczać się będą w szczególności:

  • prace porządkowe,
  • drobne prace remontowe i naprawcze,
  • prace ogrodnicze,
  • pozostałe prace wynikające z potrzeb jednostki, w której będą one realizowane

Gdzie się zgłosić?

Aby skorzystać z programu należy wypełnić wniosek (do pobrania)  i złożyć go w Urzędzie Miasta Iławy ul. Niepodległości 13  lub w siedzibie Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. K. Jagiellończyka 16.  Po jego rozpatrzeniu podpisywana jest umowa pomiędzy Gminą Miejską Iława a dłużnikiem, która określa warunki i charakter pracy.

Szczegółowe informacje o programie opisane są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Iławy znajdujące się o pobrania poniżej.

Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta w Iławie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here