Najemcy lokali gminnych w Iławie mają możliwość odpracowania długu dzięki programowi wprowadzonemu w maju bieżącego roku przez burmistrza Dawida Kopaczewskiego. Wykonawcą programu oddłużeniowego jest  ITBS.  Już widać pierwsze efekty.

– Program oddłużeniowy wprowadziliśmy z myślą o osobach będących w trudnej sytuacji życiowej 
lub materialnej. Możliwość odpracowania długu to dla wielu mieszkańców jedyna możliwość całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia.  Pozytywne efekty już widać gołym okiem.  W wyniku podpisanych porozumień z mieszkańcami wykonany został remont klatki w budynku miejskim przy ul. Mickiewicza, tym samym jeden z uczestników programu zredukował swoje zadłużenie o kwotę 3500 zł, co stanowi 60% jego zaległości czynszowych. Pozostałe dwie osoby, z którymi podpisano porozumienie odrobiły 600zł wykonując proste czynności porządkowe.- 
mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Dzięki programowi udało się wykonać szereg czynności porządkowych w zasobach gminnych. Mieszkańcy odpracowujący dług wspomagali służby porządkowe w sprzątaniu np. klatek schodowych– mówi Prezes ITBS ZGL sp. z o.o. Paweł Korobczyc

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza najemcy lokali socjalnych i komunalnych mogą skorzystać z „Programu oddłużeniowego odpracowania długu”, jeśli spełnią  trzy warunki: 

1. zajmują lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego miasta;

2. posiadają zadłużenie z tytułu zajmowania lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;

3.  wystąpią do Burmistrza Miasta Iławy albo do Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie, o zamianę długu za czynsz na świadczenia niepieniężne, czyli po prostu na swoją pracę na rzecz miasta. 

– Osoby, zgłaszające się do nas z chęcią odpracowania długu lub jego części mogą zdecydować się na wykonywanie prac porządkowych, remontowych lub naprawczych. Do naszej siedziby zgłaszają się osoby zainteresowane, z którymi przeprowadzamy wstępne rozmowy i ustalamy zakres prac– dodaje Korobczyc.

-Obecnie prowadzone są rozmowy z dwoma kolejnymi najemcami, a w planach są następne prace remontowe w budynku przy ul. Mickiewicza oraz przy ul. Dąbrowskiego– dodaje Korobczyc. 

Chcesz odpracować dług?

Aby skorzystać z programu, należy wypełnić odpowiedni wniosek (poniżej do pobrania)  i złożyć go w Urzędzie Miasta Iławy ul. Niepodległości 13  lub w siedzibie Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. K. Jagiellończyka 16.  Po jego rozpatrzeniu podpisywana jest umowa pomiędzy Gminą Miejską Iława a dłużnikiem, która określa warunki i charakter pracy. Szczegółowe informacje i zasady skorzystania z programu  określa  Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy.

Materiał zlecony przez Urząd Miasta w Iławie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here